Mgr. Ota Pavlíček, PhD., Th.D.

 

Specializuje se na dějiny produkce vědění na pozdně středověkých a raně novověkých evropských univerzitách, přičemž se zajímá zejména o středoevropské fakulty svobodných umění a vazby na jejich protějšky v západní Evropě. Mezi jeho výzkumné zájmy patří filozofické a teologické diskuse, filozofické pozadí české reformace a také intelektuální praxe v tomto období. Dále se orientuje na oblast Digital Humanities ve vztahu k textovým korpusům pozdně středověkých a raně novověkých odborných textů. V obou oblastech vedl různé projekty, včetně projektu o pražském kvodlibetu z roku 1409  a digitálního projektu UniQ o středoevropském sporu o univerzálie. Jeho současným primárním projektem je ACADEMIA (Reconstructing Late Medieval Quests for Knowledge: Quodlibetal Debates as Precursors of Modern Academic Practice), financovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC), který rekonstruuje tradici kvodlibetů, obdobě moderních vědeckých konferencí, v letech ca. 1370–1700. Působí jako vedoucí vědecký pracovník na Filosofickém ústavu AV ČR.

Nahoru