Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.

 

Historik filosofie a vědy. Zaměřuje se na vývoj optické tradice, teorií smyslového vnímání a nauky o duši na středověkých univerzitách ve 13. až 15. století. Zajímá jej kulturní přenos filosofických idejí, textů a rukopisů ze západoevropských center univerzitní vzdělanosti (Paříž a Oxford) do středoevropského prostoru (zvláště Praha a Vídeň) a rovněž způsoby přenosu filosofické a přírodovědné problematiky z univerzitních přednášek a komentářů do disputační praxe. Působí jako vědecký pracovník na Filosofickém ústavu AV ČR, kde je členem týmu projektu ACADEMIA: Reconstructing Late Medieval Quests for Knowledge: Quodlibetal Debates as Precursors of Modern Academic Practice financovaném Evropskou výzkumnou radou (ERC).

Nahoru