doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

 

Historik, filosof a editor. V letech 1992–1997 studoval historii a filosofii na FF UK a Universität Bern, mj. působil v Historickém ústavu AV ČR (2000–2001) a v Centru pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy v Lipsku (2001–2007). V roce 2008 založil CollegiumEuropaeum, společné badatelské pracoviště FF UK a Filosofického ústavu AV ČR, které vede jako koordinátor, roku 2015 byl na Univerzitě Karlově jmenován docentem v oboru české dějiny. Zabývá se náboženskými a kulturními dějinami středověku a raného novověku a s přesahy do současnosti, též problematikou národního mesianismu a evropské identity.

Výběr z publikací: P. Hlaváček – M. Fesenko, (Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945 (2015); J. P. Arnason – P. Hlaváček – S. Troebst et al., Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept (2015); P. Hlaváček, Čtrnáct svatých Pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi (2014); P. Hlaváček, Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989 (2014); P. Hlaváček (ed.), České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě (2014); P. Hlaváček (ed.), Intelektuál ve veřejném prostoru. Vzdělanost, společnost, politika (2012); P. Hlaváček et al., (In)tolerance in European History (2011); P. Hlaváček, Die böhmischen Franziskanerimaus gehenden Mittelalter. Studienzur Kirchen - und Kulturgeschichte Ostmitteleuropas (2011).

Nahoru