Anna Vítková

 

Anna Vítková (2004) je studentkou hry na hoboj ve 4. ročníku na konzervatoři v Brně. Na ZUŠ ve Velkém Meziříčí se šest let věnovala hře na saxofon. Působí v Symfonickém orchestru Konzervatoře Brno a kvartetu (flétna, hoboj, violoncello a klavír), které založila společně se svými spolužačkami. Účastnila se letních kurzů Českého spolku dvouplátkových nástrojů v Ratajích nad Sázavou, kde ji učili hobojisti z České filharmonie.

Nahoru