Markéta Poskočilová

 

Vystudovala bakalářské archivnictví a magisterskou obecnou historii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Již během studií se zaměřovala na knižní kulturu, v jejímž rámci se postupně specializovala na období středověku. V současné době dokončuje disertační práci věnující se knihovně Metropolitní kapituly v Olomouci a jejímu významu pro rozvoj olomouckého humanismu. Předstupněm disertace je již vydaný svazek o kapitulních prvotiscích. Tématem se zabývá i v kontextu cenných knih, které v Čechách a na Moravě ukořistila švédská vojska za třicetileté války, což je obecnější projekt, na kterém spolupracuje v rámci Knihovny AV ČR. Kromě práce historičky se stále více věnuje také středověkému písařství a malířství, poznání těchto technik jí bylo umožněno díky studiu v Accademia Santu Jacu na Sardinii. Získané dovednosti prohlubuje prostřednictvím samostudia a další tvorby jako jsou repliky listin, rukopisů a deskové malby. Umělecké řemeslo se snaží předávat dál pomocí přednášek a kurzů i v České republice.

Nahoru