Ing. arch. Jiří Weinzettl & Ing. arch. Barbora Weinzettlová

 

Ing. arch. Jiří Weinzettl

Jiří Weinzettl studoval památkovou obnovu na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově a Fakultu architektury ČVUT v Praze (ateliéry Jeníček a Vojtěch). Po jejím absolvování v roce 2004 byl jedním ze dvou zakladatelů společnosti Atelier 111 architekti a doposud je jejím jednatelem.

Ing. arch. Barbora Weinzettlová

Po absolvování gymnázia v Třeboni studovala Barbora Weinzettlová na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Prošla mimo jiné ateliéry Bočan, Šépka a Cikán, u něhož diplomovala v roce 2013. Od roku 2009 je součástí Atelieru 111 architekti, kde působí dodnes.

V posledních letech se Atelier 111 architekti zaměřuje především na tvorbu bytových a občanských staveb včetně návrhu interiérů a na úpravy veřejných prostranství našich měst. Funguje v Praze a v jižních Čechách. Jeho architekturu nejlépe charakterizuje kontextuální přístup, koncepční myšlení a střídmost. Ateliér byl za svoji práci několikát vybrán mezi finalisty České ceny za architekturu a v roce 2022 získal za Dům na Kozině hlavní cenu. Mezi další ocenění patří Národní cena za architekturu 2021, Architekt roku 2020, Interiér roku 2019 a další.

Nahoru