JUDr. Adam Doležal, Ph.D., LL.M.

 

V roce 2004 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Praze. V roce 2008 obhájil rigorózní práci na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2010 absolvoval London International Graduate School a získal titul LLM. Od roku 2012 je doktorandem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru bioetika.

Od roku 2011 pracuje jako právník se specializací na zdravotnické právo a odškodnění za újmu na zdraví. Od téhož roku je zaměstnancem Ústavu stovky a práva Akademie věd ČR, v.v.i., Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky.

Nahoru