Mgr. Stefan Segi

 

Vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obory bohemistika a komparatistika. V současnosti působí na Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Zabývá se cenzurou, populární kulturou a pamětí. Mimo jiné se jako autor podílel na oceňované monografii V obecném zájmu: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014.

Nahoru