Marek Číhal

 

Marek Číhal se narodil v roce 1986. V současné době žije a pracuje v Berlíně a v Praze.
Od roku 2010 je členem mezinárodní umělecké skupiny International Bongo Bongo Brigade, jejíž členové žijí především v Berlíně a v Londýně. Od roku 2010 spolupracuje s architektonickým Studiem Acht na monumentálních uměleckých realizacích v architektuře.
V roce 2013 absolvoval studium v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy na Akademii výtvarných umění v Praze. V průběhu studia prošel stážemi u hostujících profesorů, Ateliér Althey Thauberger (CAN), Ateliér Silke Otto Knapp (UK) a ateliér Floriana Pumhösla (AT). Na jaře 2012 začal paralelně studovat na Universität der Künste Berlin v malířském ateliéru Thomase Zippa. Svou tvorbu pravidelně prezentuje v rámci samostatných i kolektivních výstavních projektů v Čechách a v zahraničí. Jeho tvorba je často zařazována do přehlídek současného umění. V roce 2013 získal jako první laureát Cenu výtvarné naděje Jana Světlíka.
Dílo Marka Číhala vychází z mimořádné spontaneity, spojuje intelektuální výkon s výjimečnou fantazií, která se pohybuje mimo jakékoli konvence. Má schopnost čerpat maximum z vlastního temperamentu a silnou snahu konfrontovat svoji práci se skutečností. A pro toto vše dostává Marek Číhal uznání od předních uměleckých kritiků, kurátorů a sběratelů, a je jedním z nejvýraznějších představitelů současného českého umění. V poslední době pracuje na sérii „Mocnařů“. Inspirován obrazy španělského malíře Diega Velázqueze a Angličana Francise Bacona. Číhal tak konfrontuje své mocnáře nejen s mocí a s možností jejího zneužití, ale i s tím spojenou zodpovědností, s rozpadem a ztrátou moci.
Dr. Noemi Smolik


"Moji tvorbu lze chápat jako vizuální hru o svobodném pohybu mezi médii malby a kresby, s přesahy do instalace a architektury. Snažím se nalézat harmonii mezi abstraktní a ilustrativní částí obrazu. Pevně věřím, že samotná formální krása je schopna připoutat a obšťastnit člověka. Přál bych si, aby se v mých obrazech a realizacích forma stala obsahem a naopak obsah formou. Vždy mi jde o komunikaci. Má tvorba je o vlastních hranicích a jejich překročení, o toleranci plurality, o výrazu a čitelnosti, o bezprostřednosti, možnostech dotyku, o snění, o darech, o čase a prostoru, o kulturním kontextu. Baví mě reagovat na romantické pojetí umělce, malíře spojeného s vyšší estetickou oblastí, která má poznávací a religiózní přesahy. Umělec onu “vyšší sféru” publiku zprostředkovává. Snažím se předkládat způsoby současné umělecké praxe tematizující identitu malíře i kulturní stereotypy s ním spjaté. Zahrnují do ní biografická témata, nebo se odehrávají na úrovni konstrukce fiktivních identit jednotlivých „hrdinů“, kteří se v mých obrazech objevují."
Marek Číhal

Nahoru