Lokální a globální

Mgr. Magda Vašáryová

Stredná Európa, do ktorej patríme a o ktorej vieme tak málo

Na prelome 19. a 20.storočia niektorí politicky angažovaní muži predpokladali, že stáročia stabilitu stredu Európy udržiavajúca Habsburská monarchia a po roku 1867 aj autonómne Uhorské kráľovstvo a Halič, pravdepodobne neprežijú blížiaci sa konflikt mocností – Veľkú vojnu. Premýšľali a publikovali svoje predstavy, ako sa na ňu pripraviť a čo môže pre národy Strednej Európy znamenať. Na jednej strane sa tešili, že to bude môcť byť príležitosť oslobodiť svoje národy spod – ako romantici zdôrazňovali – jarma utláčateľov, na druhej strane sa obávali nežiadúcich a nepredvídateľných skutkov, ktoré po 400 rokoch Monarchie a 880 rokoch Uhorského kráľovstva mohli nastať. Rok 1918 až 1921 im v mnohom dal za pravdu, ale títo muži sa stali hlásateľmi myšlienok politického nacionalizmu, ktoré rozvrátili a zahubili definitívne ospalú stabilitu nášho geografického priestoru. Ich tézy o mesianizme a misii oslobodených národov, ich knihy o určení nepriateľov, ktorí by mali byť z tohoto priestoru eliminovaní, to všetko podliate anti-liberálnou omáčkou, sa zrazu objavujú aj dnes v programech niektorých politických strán a na plagátoch protestov, ktoré dnes vidíme na našich uliciach.

Celé dobrodružstvo Strednej Európy totiž začína už na prelome 19. a 20. storočia.

 

prof. PhDr. Václav Bělohradský

Antropocén: emancipace od náboženství emancipace

Politickým náboženstvím posledních dvou století byla víra v neomezený ekonomický růst, založený na stále rychlejším technologickém rozvoji, který má přinést "emancipaci člověka od všech omezení a závazků“, daných jeho tělesnosti a časoprostorovou situovanosti na planetě Zemi. Slovem antropocén označujeme příchod věku, kdy horizont očekávání, spjatý s kultem emancipace, se dostal do smrtelného konfliktu s prostorem zkušeností, spjatým s domovskými právy a povinnostmi lidstva na planetě Zemi. Je třeba přijmout závazky, které plynou z toho, že lidé jsou jen částí pozemského, snadno zranitelného, bios na planetě Zemi. Je třeba emancipovat se od kultu nezávislosti a vyhlásit deklaraci závislosti na Zemi. Ve věku antropocénu je třeba založit demokratické ústavy na „emancipaci od emancipace“, na nové společenské smlouvě, v níž bude uzákoněna povinnost lidstva respektovat ve své činnosti planetární meze, jejichž překročení by z lidí udělalo kosmické bezdomovce.

Nahoru