Ekologie jako problém lokální nebo globální

Mgr. et Mgr. Tomáš DANĚK, Ph.D.

Gamechanger jménem Antropocén

Slyšeli jste už o antropocénu? Pokud ne pak vězte, že v něm už chvilku žijeme, a že je to jako když začne být všechno hodně jinak, než jsme byli doposud zvyklí. Ze skládky je příměstský park, z divočiny ZOO, z plastových skvrn v oceánech panenská krajina, zemědělci pěstují dotace na hlušině udržované ropou, a Abdul z Ramallahu je vám bližší, než soused ve vedlejším bytě vašeho paneláku. A do toho ještě ta umělá inteligence...

Termíny jako „lokální“ a „globální“ v mnoha případech ztratily nebo změnily význam (zdaleka ne jen v ekologii) a dnes možná víc než kdy jindy platí, že budoucnost už není to, co bývala. V kratičkém teaseru představím, jak se ukazuje antropocén mě (což z definice neznamená úplnost ani objektivitu) a jaké souvislosti může tato avizovaná změna geologické epochy pro nás mít.

 

Mgr. Zuzana Harmáčková, Ph.D.

Udržitelnost jako problém lokální i globální: individuální versus systémové změny k udržitelnosti

Současné společenské, ekonomické i environmentální problémy naznačují, že fungování naší společnosti ani životního prostředí nemusí nutně směřovat k takovým budoucnostem, jaké bychom si přáli – není dlouhodobě udržitelné. Tyto výzvy udržitelnosti (včetně epidemií, konfliktů, ekonomických krizí nebo změny klimatu) jsou ze své podstaty zároveň lokální i globální – místní i globální roviny se v nich prolínají jak na straně příčin, tak na straně důsledků. Právě snaha zaměřit pozornost pouze na jedno z těchto měřítek tak může být důvodem, proč se lidské společnosti nedaří tyto výzvy řešit. Cílem této přednášky je představit výzkumy z oblasti vědy o udržitelnosti, které ukazují, že současné krize udržitelnosti je důležité vnímat a řešit z pohledu systémového myšlení, které nám pomáhá hlouběji pochopit propojené společenské a environmentální děje a hledat jejich řešení pro udržení kvality života nejen v současnosti, ale i do budoucna.

 

Nahoru