Šlechta v proměnách, rod Harrachů

František Kinský

Šlechta v proměnách času

Přednáška je ohraničena obdobím po odsouhlasení zákona č. 61 z roku 1918 (jednoho z prvních zákonů odsouhlasených revolučním Národním shromážděním nově ustavené Československé republiky), zbavujícím příslušníky aristokracie jejich titulů a privilegií po současnost. Dotkne se postavení šlechty v období tzv. první republiky až do doby Mnichovské dohody, postavení šlechty v protinacistickém odboji, v období po skončení 2. světové války až po „Vítězný únor“, kdy se příslušníci aristokratických rodin bez vlastního přičinění stali rázem občany druhé kategorie. Jak se žilo potomkům šlechty za komunistické éry, co přinesly v jejich rodinách dvě vlny emigrace (1948 a 1968), sametová revoluce v roce 1989 a restituce majetků od roku 1992? Nejen o tom, ale i o životě šlechty ve 21. století bude vyprávět průvodce dokumentárního cyklu České televize Modrá krev František Kinský, potomek kostelecké hraběcí větve Kinských z Vchynic a Tetova a majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí.


PaedDr. Jan Luštinec

Harrachové. „Virtus adversa vincit."

13. ročník projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů představí v roce 2023 starobylý rod Harrachů, který patřil mezi nejvýznamnější šlechtické rody. Hráli zásadní roli jako vysocí představitelé státu a církve, ale také jako pokrokoví správci panství.  NPÚ realizuje projekt Po stopách šlechtických rodů. Zámek ve velkém Meziříčí je spojen s Františkem Harrachem. Po jeho smrti zdědila zámek jeho dcera Josefína, provdaná Podstatzká-Lichtenstein (1905–2000). Přihlásila se k české národnosti, takže zámek jí byl zkonfiskován až po roce 1948 a v restitučním řízení jej v roce 1995 získala zpět. Od roku 2000 zámek vlastnili její synové František Karel a Jan Nepomuk a dcera Marie. František Karel Podstatzký-Lichtenstein zemřel v roce 2016 bez potomstva, Marie Podstatzká-Lichtensteinová v roce 2021 také bezdětná. Zámek nyní spravuje jejich bratr Jan Nepomuk (* 1937) se svými syny.

Nahoru