Přednášející

Ing. arch. Jiří Weinzettl & Ing. arch. Barbora Weinzettlová

Ing. arch. Jiří Weinzettl

Jiří Weinzettl studoval památkovou obnovu na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově a Fakultu architektury ČVUT v Praze (ateliéry Jeníček a Vojtěch). Po jejím absolvování v roce 2004 byl jedním ze dvou zakladatelů společnosti Atelier 111 architekti a doposud je jejím jednatelem.

Ing. arch. Barbora Weinzettlová

Po absolvování gymnázia v Třeboni studovala Barbora Weinzettlová na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Prošla mimo jiné ateliéry Bočan, Šépka a Cikán, u něhož diplomovala v roce 2013. Od roku 2009 je součástí Atelieru 111 architekti, kde působí dodnes.

V posledních letech se Atelier 111 architekti zaměřuje především na tvorbu bytových a občanských staveb včetně návrhu interiérů a na úpravy veřejných prostranství našich měst. Funguje v Praze a v jižních Čechách. Jeho architekturu nejlépe charakterizuje kontextuální přístup, koncepční myšlení a střídmost. Ateliér byl za svoji práci několikát vybrán mezi finalisty České ceny za architekturu a v roce 2022 získal za Dům na Kozině hlavní cenu. Mezi další ocenění patří Národní cena za architekturu 2021, Architekt roku 2020, Interiér roku 2019 a další.

Markéta a Petr Veličkovi

Ateliér M&P architekti - krajinářská architektura založili v roce 2004. Pravidelně se účastní architektonických soutěží v ČR i v zahraničí, v nichž se v mnohých umístili na předních místech a vzešla z nich většina jejich stěžejních realizací.

Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro získala ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2013, byla nominována za ČR do mezinárodní soutěže Piranesi award 2015 a také na Českou cenu za architekturu 2019.

Park 4 dvory v Českých Budějovicích od roku 2014 získal několik ocenění a uznání v soutěžích nejen v ČR, ale i v zahraničí a je publikován v ročence české architektury 2014-2015. V roce 2020 obdržel cenu Winner German Design Award.

V rámci osvětové činnosti jim vydalo v roce 2013 nakladatelství Dokořán populárně naučnou knihu Aleje českých a moravských zemí a v kolektivu autorů v roce 2017 Život se stromy. Kniha Telč v průběhu staletí byla vydána v rámci projektu Kulturní krajina jako prostor. Jejich kniha Zahrady vyšla v nakladatelství Kant a je soubornou obrazovou publikací soudobých zahrad zhruba od třicítky nejvýznamnějších autorů soudobé krajinářské architektury.

Dlouhodobě spolupracovali na tvorbě dokumentů pro ČT. Tyto filmy režisérky Ljuby Václavové získaly nejedno ocenění. Film „Bermudský poetický trojuhelník nad Vysočinou“ získal také ocenění Zlatá jeřabina za kulturní počin roku 2014 kraje Vysočina.

 

„Konkrétní místo je vždy základem naší tvorby. Opakovaně se jej pokoušíme přečíst, nalézat významy, neničit, citlivě zacházet.“

Alice Trojanová

Pracuje na ZUŠ Velké Meziříčí jako pedagog Výtvarného oboru. Ve volné tvorbě se věnuje své modistické dílně a výrobě klobouků. Také tvoří ilustrace. Od roku 2020 spolupořádá Otevřené ateliéry ve Velkém Meziříčí. Je absolventkou SPŠ Textilní Brno, Návrhářství modelářství oděvů a MU v Brně, PedF, Výtvarná výchova a Vizuální tvorba pro SŠ.

Petr Hladík

Pochází z Nového Města na Moravě a žije v malé vesničce Studnice nedaleko Nového Města.

Větší část svého profesního života se věnoval žurnalistice. Nejprve psané a od roku 2000 spolupracuje s Českým rozhlasem Vysočina. V současné době připravuje krátké glosy do rubriky Rozhlasový sloupek.

Kromě toho se věnuje přípravě podcastových sérií, ve kterých představuje zajímavé osobnosti, které mají vztah k Novoměstsku a Horácku.

Jeho stávající hlavní pracovní náplní je činnost v sociálně zdravotních službách. Nejprve působil v Domácím hospici Vysočina. Nyní spolupracuje s Diakonií Českobratrské církve evangelické, středisko Myslibořice, na stavbě Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě. Domov bude sloužit lidem s Alzheimerovou nemocí.

Ing. arch. Barbora Weinzettlová

Po absolvování gymnázia v Třeboni studovala Barbora Weinzettlová na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Prošla mimo jiné ateliéry Bočan, Šépka a Cikán, u něhož diplomovala v roce 2013. Od roku 2009 je součástí Atelieru 111 architekti, kde působí dodnes.

Ing. arch. Jiří Weinzettl

Jiří Weinzettl studoval památkovou obnovu na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově a Fakultu architektury ČVUT v Praze (ateliéry Jeníček a Vojtěch). Po jejím absolvování v roce 2004 byl jedním ze dvou zakladatelů společnosti Atelier 111 architekti a doposud je jejím jednatelem.

Markéta Veličková

Markéta Veličková (1978, Třebíč) absolventka Gymnázia Třebíč, vystudovala krajinářskou architekturu na Mendelově univerzitě v Brně.

Od roku 2008 autorizovaná architektka A3. V roce 2004 spoluzaložila s P. Veličkou ateliér M&P architekti–krajinářská architektura, ve kterém působí dodnes.

K jejím realizovaným stavbám patří např. archeopark Mikulčice (s P. Veličkou a J. Cyranym, 2013), náměstí v Černošíně (s P. Veličkou a D. Prudíkem, 2010), Park 4Dvory v Českých Budějovicích (s P. Veličkou a D. Prudíkem, 2014), obnova náměstí ve Stříbře (s P. Veličkou, 2018) a další.

Nositelka několika ocenění, např. Ceny kraje Vysočina za kulturní počin 2014, Nominace Česká cena za architekturu 2016 a 2019, German Design Awards 2020.

Spoluautorka knih a filmových dokumentů ČT o krajině a zahradách v České republice. Spoluautorka Manifestu Krajinářské architektury (2017).

Nahoru