PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.

 

Působí ve Filosofickém ústavu AV ČR, v němž od roku 2013 vykonává funkci ředitele. Současně je vědeckým pracovníkem oddělení pro studium moderní české filosofie. Zabývá se moderními hospodářskými a sociálními dějinami, především otázkami spjatými se studiem nadnárodních korporací, dějinami průmyslového urbanismu a ekonomického a sociálního myšlení.

Nahoru