Ing. Petr Velička

 

Po absolutoriu Gymnázia Tišnov 1990 -1994 vystudoval krajinářskou architekturu na Mendelu v Brně. V roce 2006 úspěšně složil zkoušky k autorizaci v oboru krajinářská architektura. V současnosti je již autorizován také v oborech architektura a územní plánování. Se svou ženou Markétou založili v roce 2004 ateliér M&P architekti – krajinářská architektura. Během 15 let byli několikrát oceněni v architektonických soutěžích a jsou nositeli několika ocenění i za realizované stavby a osvětovou činnost.

Park 4Dvory v Českých Budějovicích získal několik ocenění a umístění na mezinárodních výstavách. Obnova náměstí ve Stříbře byla mezi pěti díly z ČR nominovanými na Evropskou cenu Piranesi Award 2015 a získala i nominaci na Českou cenu za architekturu 2019.

Autorsky se podílel na několika dokumentárních filmech ČT, např. Bermudský poetický trojúhelník nad Vysočinou, který získal 1. místo na Evropském filmovém festivalu o umění Arts & film 2014 a 1. místo v ceně kraje Vysočina za kulturní počin 2014.

V letech 2007 – 2010 byl členem i místopředsedou dozorčí rady ČKA. V roce 2015 - 2021 byl členem i místopředsedou představenstva ČKA.

Od roku 2022 je asistentem vedoucího ústavu krajinářské architektury MENDELU v Brně. S kolegy dne 27. 2. 2017 vydali Manifest Krajinářské architektury.

Nahoru