Markéta a Petr Veličkovi

 

Ateliér M&P architekti - krajinářská architektura založili v roce 2004. Pravidelně se účastní architektonických soutěží v ČR i v zahraničí, v nichž se v mnohých umístili na předních místech a vzešla z nich většina jejich stěžejních realizací.

Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro získala ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2013, byla nominována za ČR do mezinárodní soutěže Piranesi award 2015 a také na Českou cenu za architekturu 2019.

Park 4 dvory v Českých Budějovicích od roku 2014 získal několik ocenění a uznání v soutěžích nejen v ČR, ale i v zahraničí a je publikován v ročence české architektury 2014-2015. V roce 2020 obdržel cenu Winner German Design Award.

V rámci osvětové činnosti jim vydalo v roce 2013 nakladatelství Dokořán populárně naučnou knihu Aleje českých a moravských zemí a v kolektivu autorů v roce 2017 Život se stromy. Kniha Telč v průběhu staletí byla vydána v rámci projektu Kulturní krajina jako prostor. Jejich kniha Zahrady vyšla v nakladatelství Kant a je soubornou obrazovou publikací soudobých zahrad zhruba od třicítky nejvýznamnějších autorů soudobé krajinářské architektury.

Dlouhodobě spolupracovali na tvorbě dokumentů pro ČT. Tyto filmy režisérky Ljuby Václavové získaly nejedno ocenění. Film „Bermudský poetický trojuhelník nad Vysočinou“ získal také ocenění Zlatá jeřabina za kulturní počin roku 2014 kraje Vysočina.

 

„Konkrétní místo je vždy základem naší tvorby. Opakovaně se jej pokoušíme přečíst, nalézat významy, neničit, citlivě zacházet.“
Nahoru