Mgr. Aleš Svoboda

 

V současné době vedoucí Katedry teorie umění a tvorby na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V této instituci působí jako pedagog již 30 let v široké škále kurzů od dějin moderního a současného umění, přes vizuální sémiotiku, výtvarnou kritiku až k dějinám a teorii počítačového umění a nových médií, včetně praktických kurzů ovládání výtvarně zaměřených počítačových programů (Photoshop, Processing).

Je výtvarníkem, který už od roku 1980 využívá ke své tvorbě počítač, vystavoval na řadě samostatných a několika desítkách kolektivních výstav doma i v zahraničí. Je člen Klubu konkretistů 3 a SČUG Hollar.

Působí také jako kurátor, např. v loňském roce uspořádal výstavu „Obrazy nad čísly, Konkrétní digitální a počítačová grafika" pro Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci.

Nahoru