Mgr. Andrea Průchová Hrůzová Ph.D.

 

Je socioložka vizuální kultury. Přednáší sociologii kultury a médií na Fakultě sociálních věd UK a výzkumu paměti, vizuality a digitality se věnuje na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Založila a vedla Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye (2015-2023).

Časopisecky i knižně publikovala doma i v zahraničí, např. ve Visual Studies, European Journal of Cultural Studies, Palgrave Macmillan nebo Amsterdam University Press. Podílela se na českých překladech výrazných titulů vizuální teorie: John Berger Způsoby vidění (Labyrint 2016), W. J. T. Mitchell Teorie obrazu (Karolinum 2017) a Nicholas Mirzoeff Jak vidět svět (ArtMap 2018). V roce 2024 vyšla v nakladatelství Akropolis její první česká monografie V zajetí obrazů. Vizuální politika 21. století.

V roce 2025 vychází v Palgrave Macmillan autorkou editovaný výbor aktuálních textů o vnímání dekolonizace veřejností ve střední a jihovýchodní Evropě Public Narratives of Decolonization and Racial (In)Justice. Enemies and Colonies, Patriots and Riots.

Nahoru