prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

 

Český filozof a profesor na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde působil v letech 2006–2014 také jako její děkan. Věnuje se evoluční ontologii, problematice vzniku vesmíru, gnoseologii a dalším oblastem filozofie. Absolvoval gymnázium ve Žďáru nad Sázavou a studijní pobyty v Maison des sciences de l'homme, Paris, Université de Bourgogne, Dijon…Člen programového výboru Evropského festivalu filozofie.

Nahoru