Ing. Robin Maialeh, Ph.D.

 

Je ekonom a společenský vědec, aktuálně působící jako ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. (RILSA). Doktorát z ekonomie a hospodářské politiky získal na VŠE v Praze. Absolvoval studijní a vědecko-výzkumné stáže na Princeton University, Bern University of Applied Sciences a University of California, Berkeley.

Dlouhodobě vyučuje ekonomickou teorii na vysokých školách, aktuálně na UCT School of Business. Před nástupem do funkce ředitele RILSA zastával pozici prorektora Unicorn University. Od roku 2023 působí jako zástupce České republiky (National Liaison Official) v European Centre for Social Welfare Policy and Research při OSN ve Vídni.

V rámci svého odborného zaměření se Robin Maialeh zabývá zejména hospodářskou politikou, politickou ekonomií a metodologií vědy. Publikoval několik odborných knih a článků zaměřených především na divergenční vývojové trendy ve společnosti, které metodologicky pokrývají široké spektrum oborů od filosofie až po matematické modelování.

Nahoru