Doc. PhDr. Luboš Bělka,CSc.

 

Působí na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se zabýval terénním bádáním v Burjatsku, Mongolsku a Tibetu, kde studoval proces obnovy náboženského života.

V posledních deseti letech se zaměřil na zpracování archiválií, fotografických a filmových materiálů, jakož i soukromých cestovních deníků československých návštěvníků Mongolska, Čínské lidové republiky a Tibetu.

Výsledkem jeho bádání je řada článků v mezinárodních časopisech, odborných sbornících a monografiích a také několik knih v češtině a jedna monografie v angličtině. Jako Fulbright Scholar strávil rok na Religion Department, University of Vermont. Na alma mater přednáší zejména o tibetském buddhismu a jeho různých podobách a proměnách.

Nahoru