Ing. Milan Guštar, Ph.D.

 

Skladatel, výtvarník, organolog, konstruktér elektronických a elektroakustických zařízení a programátor. Zabývá se interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými a generativními principy v hudbě a umění, teorií tonálních systémů, elektronikou, informatikou a aplikovanou matematikou. Matematické principy a algoritmické postupy využívá od počátku 80. let také při vytváření svých hudebních kompozic, zvukových a intermediálních instalací a vizuálních děl, které jsou často ovlivněny minimalismem.

Jako vědec a pedagog působí na pražské Akademii múzických umění. Publikuje v odborných i populárních časopisech, je spoluautorem mnoha knižních textů a autorem dvojsvazkové encyklopedické knihy Elektrofony, která na tisíci stranách mapuje historii elektrofonických a elektronických hudebních nástrojů, podává přehled o principech jejich činnosti a ukazuje je v širších technických i historických souvislostech.

Nahoru