10. ročník - Svoboda a násilí

Na 10. ročníku s tématem Svoboda a násilí přednášeli a diskutovali:

doc. Petr Pithart

Český politik, bývalý předseda české vlády.

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.

Emeritní profesor historie na FF UK v Praze, vedoucí vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR a ředitel Českého historického ústavu v Římě; vedoucí redaktor Českého časopisu historického a dalších periodik.

Jaroslav Franc, Th.D.

Vystudoval katolickou teologii a religionistiku. Disertační práci obhájil na téma života a díla teologa a orientalisty Aloise Musila. Věnuje se studiu spirituality křesťanského Východu, mezináboženským vztahům a také spiritualitě moderního člověka. Působí jako odborný asistent na Katedře pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci a na Institutu interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu tamtéž.

Mohamed Abbas

Zakládal první islámskou organizaci, v roce 1991 všeobecný svaz muslimských studentů, podílel se na nadaci pro zřízení islámského centra, muslimské unie. Byl zakladatelem internetové stránky, muslimských listů, nyní předseda muslimské unie.

Dr. Noemi Smolik

Kritička publikující na Kunstforum, Artforum, v listech Kunstzeitung, Parkett, Frankfurter Allgemeine Zeitung a Mladá fronta dnes, působí též jako profesorka dějin umění. Od června 2011 působí jako umělecký garant v Galerii Středočeského kraje GASK v Kutné hoře.

prof. Mgr. Miroslav Bárta Dr.

Český egyptolog a archeolog. Od roku 2013 je ředitelem Českého egyptologického ústavu.

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Vystudovala dějiny umění a působila v Národní galerii v Praze. Od 1997 přednáší na vysokých školách, 2005 jmenována profesorkou Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2008 pobývala na stipendiu ve Wissenschaftskolleg v Berlíně, 2009-10 přednášela na Humboldtově univerzitě.

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Česká historička zabývající se dějinami pozdní antiky a raného středověku, působící na Ústavu klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

PhDr. Tomáš Sedláček

Český ekonom a vysokoškolský pedagog. V minulosti byl poradcem prezidenta Václava Havla a ministra financí.

doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.; teoretický fyzik, zabývá se stelární a relativistickou astrofyzikou a dějinami astronomie

PhDr. Alena Hadravová, CSc.

Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR, v.v.i.; klasická filoložka a medievalistka, editorka dosud nevydaných středověkých latinských rukopisů

PhDr. Marie Ripperová

regionální historička, muzeoložka, Muzeum Velké Meziříčí

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Historik, filosof a editor.

Karol Efraim Sidon

Vystudoval FAMU, obor dramaturgie a scénáristiky, spolupracoval na filmech Juraje Jakubiska, autor řady nábožensko-filozoficky zaměřených rozhlasových a divadelních her. V letech 1968-1969 redaktor Literárních Listů, 1968-1970 vyšly autobiografické prózy Sen o mém otci, Sen o mně. V době normalizace vydával v samizdatu (Hry, Evangelium podle Josefa Flavia, Boží osten.

Jan Podstatzky–Lichtenstein

Hrabě, spolumajitel velkomeziříčského zámku. Pracoval pro Ottu Habsburského v době, kdy se utvářelo ES.

Mgr. Petr Dvořák

Odborník na scholastickou filozofii a současnou analytickou metafyziku, vedoucí Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR.

PhD., PhDr. David Černý, Ph.D.

Věnuje se etice, bioetice, filosofii práva a personální ontologii. Vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR v. v. i.

JUDr. Adam Doležal, LL.M.

Právní teoretik zabývající se zejména otázkami medicínského práva, bioetiky a právní odpovědnosti Člen Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky.

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Profesor katedry filosofie FF MU, který stále pochybuje, zda opravdu dělá to, k čemu byl předurčen a zda vůbec byl k něčemu předurčen.

doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.

Zástupce ředitele FLÚ AV ČR. Věnuje se empiricky informované filosofii mysli.

MUDr. Roman Joch

Ředitel Občanského institutu, publicista a VŠ pedagog. Působil jako poradce senátora, ministra, premiéra, primátora a euro-poslance. Je autorem několika knih a řady esejů.

Mgr. Stefan Segi

Vystudoval na FF Univerzity Karlovy obory bohemistika a komparatistika. V současnosti působí na Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Zabývá se cenzurou, populární kulturou a pamětí. Mimo jiné se jako autor podílel na oceňované monografii V obecném zájmu: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014.

PhDr. Ondřej Lánský PhD.

Působí na Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky a přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Technické Univerzitě v Liberci. Ve své práci se soustředí na rozvíjení kritické teorie soudobé společnosti, sociální teorii a sociologické myšlení.

doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD.

Zabývá se současnou morální, sociální a politickou filosofií a globálními studii. Zaměřuje se především na významné výzvy společnosti v globálních interakcích, zejména na sociální, ekonomické a politické globální konflikty.

Mgr. Ing. Martin Brabec, PhD.

Politický a sociální filosof. Vystudoval sociologii na UK v Praze. Působí v Centru globálních studií Akademie věd České republiky a přednáší politickou filosofii na Technické universitě v Liberci. Zabývá se teoriemi sociální spravedlností, nepodmíněným základním příjmem a vztahem mezi kapitalismem, demokracií a liberalismem.

Mgr. Petr Peňáz M.A.

 

Nahoru