13. ročník - Člověk a prostředí

4. červen

Výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Velké Meziříčí.

PaedDr. Eva Kočí Valová

 

CONCENTUS MORAVIAE: MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a fuga c moll
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
Miloslav Ištvan: 1. smyčcový kvartet
Josef Suk: Meditace na svatováclavský chorál
Progresivní Miloslav Ištvan Quartett se zaměřuje především na interpretaci soudobé klasické hudby. V jejich podání ale přináší posluchačům potěšení i hudba starší, a tak do festivalového večera uvede „bachovská“ fuga W. A. Mozarta. Následovat bude Janáčkův kvartet č. 1, jeho nejstručnější a přitom nejtragičtější hudební drama. Devětašedesátiletý autor byl Českým kvartetem vyzván ke kompozici kvartetu a sáhl námětově po známé Tolstého novele. Její problematiku – manželský trojúhelník – totiž prožíval sám, a to jako postava cizího muzikanta, zasahujícího do osudu manželské dvojice; jeho očima také vidí příběh především jako tragédii milované ženské bytosti. Chybět nebude hudba legendy české hudební avantgardy druhé poloviny 20. století, jehož jméno kvarteto nese, a i finále koncertu bude vpravdě české: v roce 1914 vytvořil Josef Suk svou proslulou Meditaci jako příspěvek k posílení vlastenecké hrdosti; ač údajně zkomponovaná během pouhých dvou hodin, patří tato skladba k autorovým nejhranějším kusům.
Program je součástí hudebního festivalu Concentus Moraviae, který je stálým partnerem Evropského festivalu filozofie.

 

___________________

5. červen

KDYŽ SE JEŠTĚ FILMOVALO IV.

Soubor dokumentů zachycujících historii města 1950-1990. K shlédnutí připraveny filmy: Proměny kovů, Kablo 30. výročí, Odstřel bývalé budovy Energetických strojíren, Radnická ulice před bouráním v 1976 a další.

Jiří Michlíček

 

___________________

6. červen

A LÉTA BĚŽÍ VÁŽENÍ...

Výstava prací výtvarně činných absolventů Gymnázia Velké Meziříčí. Trvání výstavy: 7. 6. 2019 až 15. 7. 2019

PaedDr. Eva Kočí Valová

 

KONCERT VONDRŮ & GEBAUEROVÁ

Jana Vondrů – zpěv
Anežka Gebauerová – akordeon

Co kdybychom Vás pozvali na výlet? Návnada? Ano. Samozřejmě. Co si třeba zprvu projít různé kouty světa? To zní slibně, ale není to vše. Budeme se toulat i v čase. Ale nejdříve ochutnejme horké léto v Americe, kde zrovna černoška zpívá svému synovi ukolébavku, abychom se pak přes oceán vrátili zpět do Evropy. V písni Rinascero ochutnáme italskou kávu a ovoce ze starých pouličních trhů. Po mírném lenošení bychom si mohli zatančit třeba waltz v rytmu Barberovy árie. K radosti z cestování a tančení patří však i smutek. Poslechneme si trápení staré stovky let, které bylo tak hluboké, že se dostalo na notový papír Bohuslava Martinů, který ho oblékl do nových barev harmonií. Budeme marně klepat na nebeskou bránu a čekat, zda se nám otevře. Proč jste mě vyhodili z nebe? Zpíval jsem snad moc nahlas? Z nebe sestoupíme zpět na zem, na palouk plný ptáků. Neslyšíte mezi nimi sýkorku? Stačí se jen uvolnit a vnímat celou bytostí jemné harmonie, které nám tyto neuvěřitelné cesty nabízí. Co více byste chtěli zažít v jeden jediný večer?

 

___________________

7. červen

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: ČLOVĚK V KRAJINĚ

Moderuje PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.

RNDr. Václav Cílek, CSc.

Odkaz hlubin

Autor, který nedůvěřuje slovům, neví, jak se přednáška vyvine, ale rád by hovořil o dějinách kyslíku, Slunci jako rezonujícím hudebním nástroji, objevu sluchu a cestě amatérského paleontologa Jamese Watta do Birminghamu, což skončilo problémem, kterému se říká antropocén. Ale možná se věc vyvine úplně jinak a místo toho si popovídáme, co je velké zrychlení a proč je možná světová revoluce na spadnutí.

doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Tvář Země v sedmi obrazech

Tvář Země v sedmi obrazech se věnuje "lidskému příběhu" od vzniku a vývoje života na Zemi až po možné vyústění lidských dějin. Je to tedy přemýšlení nad dávnou filozofickou otázkou "kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme". Při hledání odpovědi se můžeme opřít o dva zdroje našeho poznání - o vědu (věci poznané naším rozumem) a o víru (věci zjevené). První dva obrazy se věnují minulosti, další dva obrazy současné situaci a závěrečné tři obrazy se věnují budoucím rozvojovým ohrožením a příležitostem.

 

___________________

8. červen

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

Zahrada Jízdných u Domu zdraví

Zahradou provází Eva Lysáková a její tým. Nemovitost se nachází v místech, které je součástí městské zástavby od poloviny 16. století. Historii domu a vývoj předměstí Bezděkov přímo v zahradě představí velkomeziříčský historik Mgr. Martin Štindl, Ph.D.

 

LABYRINT JAKO CESTA

Možnost procházení instalovaného labyrintu

Labyrint není bludiště, je to prastarý nástroj k meditaci v chůzi. Důležité zde není hledání cesty, ale sám proces cesty, která je daná, rozhodně však ne přímá – obrat a změna je její nabídka.
Labyrint vytvoří a představí Asol, tvůrkyně kamenného řečiště v prezentované zahradě Jízdných. Autorka vysvětlí historii, smysl, principy a důvody vytváření labyrintů. Nabídne možnost si labyrint projít a naučit se, jak využít jeho působení pro svůj život.
Labyrint bude instalován na nádvoří Luteránského gymnázia, Náměstí 11/13.

 

___________________

9. červen

SŮL NAD ZLATO

Divadelní pohádka.

 

SAMETOVÁ REVOLUCE 1989

Michael Žantovský

prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

moderuje: doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Listopad 1989 jako symbolické centrum

Z výzkumů ÚSD, především pak Centra orální historie, ale i Fakulty humanitních studií se ukazuje, že listopadové události/listopadovou revoluci lze považovat za symbolické centrum (v českém prostředí je tento pojem spojen nejvýrazněji s pracemi Miloše Havelky). SC považujeme za jakousi množinu významů a hodnot, které se vážou k nějaké zásadní historické události (nejen) národních dějin a které se mohou v čase proměňovat. Jsou otevřená interpretaci a nakládání s nimi je vysoce variabilní. Takovými symbolickými centry může být například Bílá Hora, Mnichov či Únor.
Splňuje listopadová revoluce „parametry“ symbolického centra? Nepochybně ano, vždyť často slýcháme ve veřejném prostoru provolání k „obraně dědictví sametové revoluce“, jejího „odkazu“, jejích „ideálů“. Odjinud však můžeme slyšet i slova o „sametové zradě“, „podvodu“, „předání moci“, „sametovém kšeftu“ a podobně. Je tedy zřejmé, že co do různosti interpretací hodnot se jedná o centrum velice bohaté a doslova nabité významy, což se navíc s časem neustále proměňuje.

 

ŽALMAN A SPOL.

Koncert.

 

___________________

10. červen

SOCIÁLNĚ-POLITICKÉ PROSTŘEDÍ

JUDr. Tomáš Lichovník

Ústavní soud pohledem zevnitř

Postavení a pravomoci ÚS, způsob rozhodování, závaznost rozhodnutí ÚS.

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Demos či populus? Mýty české politiky, které nás vedou na scestí

Demokracie a populismus – obojí vychází z  „lidu“. Proč jedno chválíme a druhé proklínáme? A proč opouštíme hodnoty liberální demokracie? A věřili jsme v ně někdy? Vystoupení se zaměří na určité „mýty“ doprovázející českou politiku, které zeslabují liberálně demokratické principy a otevírají prostor pro „silné“ vůdce a populistická řešení.

PhDr. Vojtěch Bednář

Politika z pohledu diváka

Jak to, co se děje v politické sféře vnímá člověk, který je pouze spotřebitel. Stručně řečeno; někdy tomu nerozumí vůbec, někdy hledá monstr viníka, kterého je třeba popravit, někdy fandí "svému" koni, kterého ovšem často střídá a někdy si myslí, že "oni" si dělají něco, aby ho oklamali (a potom čte fakenews).

 

PRO DOBROU VĚC; PŘEDSTAVENÍ FILOSOFICKÉHO DIVADLA FF MU BRNO

Každý z nás žije přesvědčen, že když se to vezme kol a kolem, do důsledků, no zkrátka aby se tak řeklo, že je to vlastně dobrý člověk. Nebo ne? Přirozeně – s takovým přesvědčením se lépe spí. Lépe se s ním žije.
Kamil Záluba si to o sobě myslel taky, ale závěrečný součet jej vyvedl z omylu. A jak se má teď hájit, že vždycky konal jen dobro – nikdo mu nikdy nevysvětlil, co to dobro vlastně je! No vážně, vy to snad víte?! Tak snad abyste to rychle zjistili, hodiny tikají a ďábel už si máčí razítko…
Filosofické divadlo si v novém nastudování dovoluje uvést Pro dobrou věc – hru o dobrém, o špatném a o tom, jak jedno poznat od druhého. Je to hra plná duchů, principů a nešťastných příhod! Zejména je to ale hra o metaetice, tj. o názoru, že než se na lidi a jejich činy začnou lepit hodnotící soudy, není od věci udělat si jasno v pojmech. Možná se pak ukáže, jak málo vlastně rozumíme svým nálepkám.
Dovolte nám tuto ošidnou problematiku ilustrovat na čtyřech slavných příbězích filosofie. Vpravdě tak slavných, že jsme je v představení zapomněli pojmenovat. Poznáte je sami?

 

___________________

11. červen

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Environmentální úzkost, smutek, vztek a jejich smysl

Jsou obavy o přírodu a přežití lidstva pouze přenosem našich problémů z dětství, stále se vracející apokaliptikou nebo mají reálný základ a je dobré se jim věnovat. Environmentální filosof a gestalt terapeut Bohuslav Binka se podělí o své zkušenosti.

Mgr. Jindřich Prach

Ochrana přírody – co a jak chránit v měnícím se světě?

Byť, nebo spíše právě proto, že máme antropocén a mnohé je dnes bezprecedentní, je myslím potřeba chtít vidět propojení, nevnímat už "člověka" a "přírodu" odděleně. Pokusím se stručně ukázat, že příroda u nás je výsledkem tisíců let vývoje a změn. A že paleoekologickým odstupem, pohledem přes staleté a tisícileté časové škály, lze problematizovat a relativizovat náhled na dnešní změny, „kalamity“. Přitom ale velké změny antropocénu, jako je přelidnění, změny klimatu, propojenost světa se viditelně projevují i ve střední Evropě. Projevují se pro ochranáře, staromilce a poutníka krajinou negativně, ubývá rozmanitost. Nejpestřejší a dnes nejvíce ohrožená jsou tradičně extenzivně obhospodařovaná místa – že mizí pastviny a zarůstají poslední stráně by mělo znepokojovat ochranáře víc, než třeba nějakých pár procent „divočiny“ v horských lesích.

prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.

Kůrovec - konspirační teorie

Neuplyne týden, aby se ve sdělovacích prostředcích neobjevila zmínka o kůrovcové kalamitě. Většinou je za příčinu kalamity označena změna klimatu, a smrk, respektive naši předchůdci, kteří jej vysazovali do hospodářských lesů. Příčin současného apokalyptického rozsahu kalamity je ale více a působily synergicky. Rozhdující ale byly politické zásahy do lesnictví a neuvážená ochrana přírody.

 

PŘÍRODA NA VYSOČINĚ

Mgr. Filip Lysák

Sucho, kůrovec a my

Ohledně příčin sucha a následné kůrovcové kalamity existuje řada názorů a přesvědčení. Skeptici tvrdí, že jde o víceméně náhodný výkyv a vliv člověka nehraje podstatnou roli. Hlavní proud naopak sucho a potažmo i gradaci kůrovce dává do souvislosti s nastupující klimatickou změnou vyvolanou růstem koncentrace CO2 vlivem lidské činnosti. Příspěvek /přednáška nabídne ještě jiný pohled: Není náhodou klima Země regulováno především zelení přirozených ekosystémů? Každý z nás máme zkušenost, že v parném létě je v lese nebo i jen ve stínu košatého stromu dobře. Jak to, že jsme si toho nevšimli v globálním měřítku?

Ing. Jiří Bartoš

Lesy Kraje Vysočina a kůrovcová kalamita

Kraj Vysočina, stejně i jako jiné regiony, postihla kůrovcová kalamita nebývalého rozsahu. S tím souvisí celá řada aspektů, z nich většina má negativní charakter. I přesto, nebo možná právě proto, by měla být výzvou pro naši společnost.

Ing. František Fňukal

Vliv současné kůrovcové kalamity na hospodaření soukromých vlastníků lesů.

 

___________________

12. červen

MEDIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Municipální média – tolerované dezinformační zdroje?

Radniční periodika a další média měst a obcí často předkládají svým obyvatelům za jejich peníze „cinklý“ obraz místní reality, připomínající lepší zítřky z budování komunismu. Jak to lze měřit, posuzovat, soudit a měnit?

doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

Česká televize a výzvy současné společnosti

Filosof a člen Rady České televize Michael Hauser se nejprve zamyslí nad fenoménem televize v moderní společnosti ve vztahu ke kulturnímu průmyslu a politické hegemonii. Může existovat skutečně nestranné a vyvážené televizní vysílání? Hovořit pak bude o některých mediálních kauzách, s nimiž se setkal jako člen Rady ČT.

 

RICHARD III.

Divadelní představení.

 

___________________

13. červen

UMĚLECKÉ PROSTŘEDÍ

Sochání prostoru a vlivu umění a architektury na životní prostředí člověka

Přednášky o sochání prostoru a vlivu umění a architektury na životní prostředí člověka. Půjde o blok přednášek k aktuálnímu tématu letošního ročníku. Nedílnou součástí celého podvečera bude hudební vystoupení architekta Milana Nytry (ex BUTY) se skupinou LUPE. O den dříve bude pásmu předcházet vernisáž výstavy dalšího ročníku nominovaných staveb na Českou cenu za architekturu 2019. Výstava bude připravena v prostorách Luteránského gymnázia.

doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Mgr. Jan Zemánek

Jakub Chvojka

 

___________________

14. červen

FURIANTI ON THE ROAD / NÁRODNÍ DIVADLO ON THE ROAD

Petr má dům a rodinu. Petr nemá peníze ani práci. Petr není šťastný.
Setkání s herci Národního divadla, kdy mluvené slovo a sdílení bude hrát ústřední roli. V jaké době jsme se ocitli? A chceme v ní žít?
Scénické čtení hry a inscenovaná diskuse, nebo spíše současné čtení a inspirativní diskuse.
Je Národní divadlo neotřesitelně spojené s budovou, kde sídlí, zakořeněné ve zlaté kapličce? A nebo může svou funkci jako instituce naplnit i ve veřejném prostoru a na cestě? Národní divadlo bývá divadlem, za nímž dojíždějí diváci z celé republiky. Co kdyby jednou přijelo za vámi? Přijďte se spolu s námi zúčastnit jedinečného večera, jehož podoba bude z velké části na vás. Experiment, ve kterém se mohou stírat vzdálenosti mezi městy, jevištěm a hledištěm, herci i diváky. Tento projekt Národního divadla bude mít v rámci Evropského festivalu filosofie svou premiéru.
V průběhu večera zazní dramaticky text finalisty loňské soutěže o nejlepší původní českou hru Hynka Skotáka Furianti. Furianti zobrazují moravskou venkovskou rodinu, která se dostává do sporu s ministerstvem a židovskou obcí ve chvíli, kdy se přijde na to, že jejich dvorek je vydlážděný náhrobky z židovského hřbitova. Nabídka k odkoupení náhrobků je sice štědrá, ale čecháčkovská povaha našeptává, ať by se z toho dalo vytřískat ještě mnohem víc. Aktuální společenská satira si pohrává s lehkými hravými obrazy, které ale záhy sklouzávají k bolavé reflexi venkovského života.
„Když vám dědek vydláždí dvorek židovskými náhrobky a nechá pak všechno na vás.”
Obsazení: Tereza Vilišová, Jan Bidlas, Filip Kaňkovský, David Matásek a místní herec Zdeněk Svoboda.

Nahoru