Společenské důsledky

Mgr. Andrea Průchová Hrůzová Ph.D.

Umělá inteligence a lidské předsudky: Jak se AI učí rasovým a genderovým stereotypům

Krátký příspěvek představí, jak se na umělou inteligenci lze dívat pohledem sociální antropologie a optikou feministické kritiky digitálních technologií, zasazující se o vizi spravedlivější společnosti. Konkrétně ukáže, v jakých fázích vývoje a designu umělé inteligence do tohoto procesu vstupují předsudky a stereotypy spojované s kategoriemi rasy a genderu, které dále reprodukují pojetí společnosti viděné a chápané z pozic dominantních mocenských skupin. Přednáška stručně nastíní kořeny sociální nespravedlnosti spočívající v samotných základech komputačních technologií pomocí poukázání na literaturu, zabývající se historií sociálních aspektů digitální komunikace, a zejména se zaměří na současné analýzy trendů ve vývoji a designu takzvané kybernetické umělé inteligence, usilující o co nejpřesnější nápodobu kognitivních schopností člověka, a zároveň z nich aktivně čerpající.

Mgr. Martin Tremčinský Ph.D.

Hledání přirozeného řádu v ekonomické abstrakci: Projekce ekonomických teorií do designu kryptoměn

Kryptoměny se v posledních patnácti letech staly nepřehlédnutelnou součástí současné globální ekonomiky. Přes opakující se vlny kritiky si nacházejí stále nové podporovatele a investory, kteří často argumentují tím, že technologie kryptoměn je apolitická a přirozená, protože je to „čistá matematika". Tato argumentace opomíjí úlohu, kterou ve fungování kryptoměn sehrává jejich technologický design. Ten je totiž zásadním způsobem ovlivněn ekonomickou teorií neoliberalismu a libertarianismu. Cílem přednášky je nahlédnout do černé skříňky kryptoměn a identifikovat sociální teorie, které jsou v ní niterně zakódovány a které tak významně spoluutvářejí sociální realitu, jež se kolem těchto technologií rozvíjí.

st
12. 6.
Nahoru