Libreto LOKÁLNÍ X GLOBÁLNÍ

„Samo se nic neudělá, za vším hledej konkrétního člověka. Lokální počin může mít globální dopad.“

Výukový interaktivní blok pro žáky 6. tříd ZŠ s ukázkami významné lokální architektury a uměleckých děl v krajině města i krajině volné.

Blok je koncipován do dvou částí.
Nejdříve proběhne půlhodinová přednáška s konkrétními příběhy z minulosti, které se propsaly do historie (nejen) naší republiky. Přednáška bude doprovázena promítáním.

Druhou částí bude workshop koncipovaný pro skupiny po cca 10 žácích. Za odborného vedení si žáci zkusí vytvořit „umělecký objekt z přírodnin.“ Výsledek bude dokumentován fotografiemi. Výsledná díla zůstanou vystavena ve venkovním přístupném prostoru během konání festivalu.

Nahoru