Regulace umělé inteligence

PhDr. David Černý, Ph.D.

Existenční rizika AI

Vývoj systémů AI vzbuzuje nejen naděje, ale (alespoň v určitých kruzích) i velké obavy. Někteří autoři si dokonce myslí, že AI je největším rizikem, jakému lidé čelí. Ve své přednášce se zaměřím na „scénáře zkázy", tj. způsoby, jak by se AI mohla vymknout z kontroly a obrátit se proti svým tvůrcům. Stručně je popíšu, ukážu na jejich silné i slabé stránky. Na závěr se pokusím vysvětlit, proč si myslím, že i když (alespoň) některé scénáře musíme brát vážně, v současnosti bychom se měli soustředit na kultivaci algoritmické gramotnosti a s ní spojených dovedností.

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Vzpoura mozků

Současné technické možnosti a dostupnost různých nástrojů využívajících umělou inteligenci (AI) s sebou přinášejí celou řadu nových etických dilemat. Jakým způsobem může AI proměnit oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu nebo medicíny? Převáží přínosy AI nad riziky? A jaká rizika jsou vlastně s využíváním AI spojená? Mělo by vůbec být využití AI nějak regulováno – a pokud ano, jakým způsobem? V případě AI už dávno nejde jen o řečnické otázky nebo náměty pro díla z žánru sci-fi, ale o zcela aktuální výzvy, s nimiž je lidstvo nyní konfrontováno a na které je nutno na různých úrovních hledat (a samozřejmě i nacházet) odpovědi...

 

 

 

st
12. 6.
Nahoru