Přirozené a umělé – Tvůrčí dílny žáků 6. tříd ZŠ Velké Meziříčí

ZŠ Oslavická - 6A, 6B, 6C, ZŠ Školní - 6A, 6B , ZŠ Sokolovská - 6A, 6B, Gymnázium - prima

 

8:00 - 12:00

Petr a Markéta Veličkovi
Mgr. Alice Trojanová
Mgr. Marie Kudláčková

„Samo se nic neudělá, za vším hledej konkrétního člověka. Ne vše umělé musí být nepřirozené."
Výukový interaktivní blok pro žáky 6. tříd ZŠ s ukázkami hledání hranic mezi přirozeným a umělým v architektuře a v uměleckých dílech, v krajině města i krajině volné.

Blok je koncipován do dvou částí.

Nejdříve proběhne PŮLHODINOVÁ PŘEDNÁŠKA s konkrétními příběhy z minulosti, které se propsali do historie (nejen) naší republiky. Přednáška bude doprovázena promítáním.

Následovat bude 15 minut přestávky na přesun.

Druhou částí bude WORKSHOP koncipovaný pro skupiny po cca 10 žácích. Za odborného vedení si žáci zkusí vytvořit „umělecký objekt z přírodnin." Výsledek bude dokumentován fotografiemi. Výsledná díla zůstanou vystavena ve venkovním přístupném prostoru během konání festivalu.

st
12. 6.
Nahoru