Transformativní potenciál umělé inteligence

Jaroslav Zoula

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

Umělá inteligence – mýty, očekávání a realita

Bude prezentován vývoj umělé inteligence v kostce: od matematické logiky k multiagentním systémům, od modelu nervové buňky k GPT. Dále pak analýza mýtů umělé inteligence: Převezmou stroje nad lidmi moc? Mají stroje vědomí? Ovládne nás superinteligence? Je umělá inteligence lidstvu nebezpečná? Jsou naše očekávání realistická? Jaká je vlastně role umělé inteligence v životě každého z nás a v životě společnosti? Žijeme v době internetu a jsme zavalováni obrovským objemem dat. Umělá inteligence dnes poskytuje užitečné nástroje pro práci s těmito daty a je tím schopna zlepšovat kvalitu našeho života – pokud tyto pomocníky používáme rozumně, uvážlivě, se vší odpovědností. Je tedy pouze na člověku, aby si trvale uvědomoval společenské dopady umělé inteligence a její transformační potenciál držel pod kontrolou. Není potřeba umělou inteligenci ani přeceňovat, ani se jí bát. Je vždy dobré hledat rozumnou míru jejího "soužití s člověkem".

Lenka Axlerová

Konkrétní příklady využití AI

Přeskočíme obecnou část povídání o umělé inteligenci a ukážeme si konkrétní příklady. Jak AI dokáže z výuky čtení udělat zábavu? S kterými činnostmi může AI pomoci učitelům? Jak využít copilota pro běžné činnosti jako je psaní emailů a zápisů? A s čím může pomoci umělá inteligence ve zdravotnictví?

st
12. 6.
Nahoru