Lokální a globální geopolitika

Danuše Siering
 
Jan Podstatzky Lichtenstein

Co to znamená, když řeknu: „Já jsem Evropan"?  

"Nezdůrazňoval bych moc národnost. Oscara nezískalo Německo, ale já, producent, tým, náš film. A všichni zúčastnění se cítí být plně Evropany."
Citát německého režiséra Edwarda Bergera, jehož film "Na Západě nic nového" získal čtyři Oscary.

Co to znamená, když řeknu: „Já jsem Evropan"? Cítím se být součástí evropského společenství, jeho hodnot, tradic a kultury a užívám si svobody pohybu. Na druhé straně jsem si vědoma hrozby ztráty národní identity, konfrontace s mocenskými vztahy ve společnosti a liknavostí evropské demokracie.
Nicméně. "Být Evropan" nabízí představu evropské identity odvozené ze společné historie, kultury, hodnot a institucí. Identifikace jako Evropan může být vnímána jako součást univerzálního společenství lidstva.
Existuje mnoho různých pohledů a perspektiv na to, jak být Evropanem.

Nahoru