Lokální a globální v kosmologických principech

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Lokální a globální v kosmologických principech

Jak je možné zkoumat celý vesmír, když jsme připoutáni k jednomu místu? Platón a Aristotelés jsou protagonisté dvou protikladných linií, které přetrvávají až do současné kosmologie a představují principiální postoje a metody zkoumání. Je možné poznávat vesmír z jednoho místa, aplikovat naše znalosti místního světa i na vzdálené oblasti, nebo je nutné objevit pomocí nějakého geniálního nazření univerzální teorii postihující veškerou skutečnost? Hledání odpovědí na tyto a podobné otázky bylo vždy spojeno se snahou poznat a pochopit místo a roli člověka ve vesmíru, odhalit zákonitosti jejich vzájemného působení nebo se dokonce zabývat i ultimátní otázkou smyslu.


prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.

Evoluční hierarchie kosmu: od antropocentrizmu k poznání globální struktury světa

Prvotní názory na přírodní děje byly nutně lokální, subjektivní a determinované perspektivou tehdejších komunit. Starověk a středověk charakterizuje snaha formulovat univerzální kosmologické systémy světa vycházející z místních náboženských a filozofických tradic. Novověká přírodověda postupně opustila představu, že složitý a mnohotvárný svět lze pochopit jediným principem a redukovat jeho podstatu na fundamentální esence. Právě tento přístup nám umožnil nahlédnout nesmírně bohatou hierarchii globálního kosmu a poznat jeho sofistikovanou dynamiku.

Nahoru