Zdravý člověk, zdravá společnost

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.

Kdo je odpovědný za zdraví?

Zdravá společnost je krásný cíl, ale otázka zní, kdo nese za zdraví společnosti odpovědnost - jednotliví občané nebo stát? Jak známe z historie a z různých částí světa, oba extrémy byly do různé míry vyzkoušeny a ani jeden z nich není moc atraktivní. Přijatelné řešení tak bude spíš někde uprostřed.

MUDr. Petr Smejkal

Zdravý člověk, zdravá společnost - proč jsme tak málo motivováni k prevenci

Žijeme ve společnosti, jejíž zdravotní systém je v podstatě socialistický. Stejně jako v socialismu dostanou ale lidé často rozdílnou péči v závislosti na tom, jaké mají známosti, do jaké nemocnice se díky nim dostanou a často si i neoficiálně "připlatí". Systém je postavený na výkonech, operacích, dobré péči specialistů ve špičkových centrech, ale prevence chybí. Primární péče je nedostatečná, lidé - ani nemocnice - nevědí, co to ta prevence vlastně je, finančně ani jinak nejsme motivováni. Češi si tak myslí, že jsou západní zemí, ale jejich vztah ke zdraví a péči o něj spíš ukazuje na východ. České zdravotnictví potom řeší nákladné následky tohoto stavu a ne příčiny, a protože samo neprošlo radikální reformou, dochází mu samotnému dech. Pokud to nezměníme, čeká nás za 10-15 let kolaps.

Nahoru