Veřejné statky a globální spravedlnost: výzva pro odolnou společnost?

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D., Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D., doc. PhDr. Petra Gümplová, Ph.D.

Panelová diskuse: Veřejné statky a globální spravedlnost: výzva pro odolnou společnost?

Krize vycházející z klimatické změny jsou zřejmě nejdůležitějšími výzvami, které dnes stojí před lidstvem jako celkem i před jednotlivými státy. Hraniční charakter důsledků klimatické změny pro jednotlivé společnosti, politický život či samotné přežití lidstva si vynucuje hlubokou proměnu toho, jak pojímáme ekonomiku, politiku a samotné základní fungování společnosti. Hledají se různé možnosti toho, jak zajistit existenci spravedlivé a odolné (resilientní) společnosti v těchto nových podmínkách. Staré instituce zformované v hloubi průmyslové modernity nejsou schopny na tyto změněné podmínky reagovat. Jednou z odpovědí na tyto výzvy je koncept tzv. globálních obecně sdílených statků (v angličtině global commons), který problematizuje zažité vnímání rozdílů mezi veřejným a soukromým, a to v globální perspektivě. Globální commons totiž odpovídají mezinárodním, nadnárodním a globálním prostorům, v nichž se nacházejí celosvětově sdílené, společné zdroje. Mezi globální commons patří přírodní zdroje Země, jako jsou oceány, atmosféra a vesmírný prostor (či Antarktida). Globální commons se tak mohou stát modelem užívání zdrojů, který reprezentuje normy globální spravedlnosti, jež je pak možné reprodukovat v lokálním kontextu. Diskuse se zaměří na seznámení s konceptem globálních commons v perspektivě politické odolnosti (resilience), antropocénu a také v kontextu toho, jak na výzvy spojené s klimatickou změnou odpovídá veřejná a odborná diskuse v Indii – tedy již brzy nejlidnatější zemi světa, která však zároveň bude patřit k oblastem, na něž klimatická krize dolehne nejsilněji.

Nahoru