Zakládání univerzit ve středověku jako lokálních entit

Mgr. Ota Pavlíček, PhD., Th.D.

Lokální a globální středověké univerzity a archeologie setkávání na evropských festivalech filosofie

Přednáška uvede do tématu středověkých kořenů evropské univerzitní tradice a ukáže, že lokálně zakládané univerzity měly globálnější dosah a přitahovaly studenty, učence, tradice i texty z oblastí daleko od měst, ve kterých byly založené. Zaměří se na fenomén kvodlibetních debat na středověkých a ranně novověkých fakultách svobodných umění propojujících evropský intelektuální prostor. Tyto debaty patřily na jedné straně k festivitám sui generis, na straně druhé k turnajům vzdělanosti, neboť sloužily k prezentaci poznatků rozmanitých disciplín vyučovaných danou univerzitou, od logiky či matematiky přes medicínu a přírodní vědy až po teologii. Zároveň jejich konání podporovala vyšší i nižší šlechta, neboť prospívaly vzdělanosti obyvatel na daném území. Lze je také chápat jako svědky počátků moderního konceptu vědy coby kolektivního intelektuálního počinu, srovnatelného s moderními vědeckými kongresy a konferencemi a publikační praxí. I na základě archeologie šíření této tradice přednáška upozorní na možné přehodnocení dosavadních představ o centrech a periferiích, pokud jde o šíření středověké vzdělanosti.

 

Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.

Z Káhiry do Prahy: Optika na středověkých evropských univerzitách a její lokální specifika

Přednáška představuje na příkladu středověké optiky, tedy nauky zabývající se jak psychologií zrakového vnímání, tak šířením světla v různých prostředích, některé aspekty vývoje přírodních věd na středověkých univerzitách. Stejně jako u jiných disciplín lze i v případě optiky v rámci latinského středověku vysledovat prvotní fázi asimilace předchozí řecké a arabské tradice a následné šíření v rámci husté sítě univerzitních center. Na rozdíl od jiných disciplín je však středověká optika nauka bytostně transdisciplinární, neboť vytváří společnou konceptuální platformu pro různé problémy z oblasti psychologie vnímání, fyziky světla, či astronomické praxe. Přednáška také představí jeden z možných způsobů, jak se zorientovat v tematickém bohatství této disciplíny: zaměříme se na to, o čem se debatovalo na disputacích na pozdně středověkých fakultách svobodných umění ve střední Evropě, zvláště v Praze a ve Vídni.

Nahoru